Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie dospelých
2018-1-SK01-KA104-045903
Výučba pokročilých študentov
SMART - School of English s. r.o.
2018-1-SK01-KA104-045925
Modern and interdisciplinary career guidance in all sectors
Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry
2018-1-SK01-KA104-045979
Building bridges
the Bridge
2018-1-SK01-KA104-045987
Chyť svoj sen.
Spoločnost priateľov francúzskeho jazyka
2018-1-SK01-KA104-046046
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov nemeckého jazyka
International House Bratislava, s.r.o.
2018-1-SK01-KA104-046054
GROW Responsibly
Vages-grow, n.o.
2018-1-SK01-KA104-046112
HAPPY SCHOOL 2020
HARMONY ACADEMY s.r.o.
2018-1-SK01-KA104-046174
Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA104-046208
Vzdelávajme sa, aby sme lepšie vzdelávali
Človek v ohrození, n.o.
2018-1-SK01-KA104-046209
Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou
2018-1-SK01-KA104-046240
Ako donútiť študentov rozprávať
SpeakUp
2018-1-SK01-KA104-046249
Tancom po Európe
Komorný folklórny súbor Szöttes Kamara Néptáncegyüttes
2018-1-SK01-KA104-046260
O krok ďalej
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2018-1-SK01-KA104-046268
Zlepšenie kvality vyučovania a zvýšenie motivácie lektorov a študentov
Interlinguacentrum s.r.o.
2018-1-SK01-KA204-046284
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2018-1-SK01-KA204-046285
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2018-1-SK01-KA204-046291
Zvýšenie a rozvoj manuálnych zručností a pohybovej vitality občanov Európskej únie nad 50 rokov.
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA204-046325
THE SOUND OF BUSINESS - Leveraging the Entrepreneurial Competences of Adults To Extenuate the Business Knowledge Divide
ICEP Institute of European Certification of Personnel s.r.o.
2018-1-SK01-KA204-046326
Traditions, ethics and etiquette
Pre edukáciu Sabinova
2018-1-SK01-KA204-046335
Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets
TRANSFER Slovensko
2018-1-SK01-KA204-046352
Power Saving Check - Coming of Age Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks in low-income households and public buildings
Newport Group, a.s.
2018-1-SK01-KA204-046371
Fostering Employment of Maternity Leavers
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2018-1-SK01-KA204-046377
Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti pre seniorov
CPM-Centrum prevencie mládeže
2018-1-SK01-KA204-046393
Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovatívneho programu spotrebiteľského vzdelávania
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
2018-2-SK02-KA347-001776
Kraj a mestá spolu pre mladých
Regionalne centrum mladeze
2018-2-SK02-KA347-001786
Mladí lídri pre tvorbu verejných politík
RADA MLADEZE SLOVENSKA
2018-2-SK02-KA347-001831
Dialógy okolo volieb
Re:colo
2018-2-SK02-KA347-001839
Kroky ku zmene 2
OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC
2018-3-SK02-KA347-001970
Youth Inspires Politics
Europsky Dialog
2018-3-SK02-KA347-001971
Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže
Od emócií k poznaniu, n.o.