Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budovanie excelentnej školy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008821
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5235 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom a myšlienkou tohto projektu je vybudovať modernejšie prostredie v našej škole. Obsah vzdelávania mobility jednotlivcov by mala zahŕňať : - Zdieľanie národnej skutočnosti rôznych typov vzdelávacích a vyučovacích metód formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému, - Priniesť pozitívne a dlhodobé vplyvy na zúčastnených pedagógov, - Zvýšiť schopnosť spolupráce na medzinárodnej úrovni , - Zlepšiť jazykové zručností , - Podporovať aktívnejšie zapojenie do spoločnosti , - Zvýšiť motiváciu a spokojnosť v školách pri každodennej práci , - Umožniť zástupcom školy, aby sa stretávali s kolegami z rozdielnych národností v rámci EÚ, diskutovať o ich minulosti a kultúre, rozdieloch a vybudovať sieť učiteľov pre budúcu spoluprácu , - Poskytovať praktické nápady pre vyučovanie, použiť zavedenie aktuálnych trendov v metodike výučby cudzích jazykov, - Dodať motivujúce techniky, - Lepšie vedenie pedagogického procesu, - Uplatňovať nové postupy v oblasti riadenia školy.
Koordinátor:Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou