Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na ceste k excelentnej škole
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008824
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6560 €
Sumár projektu:"Na vybudovanie silnej a úspešnej školy je potrebné nájsť vnútorné odhodlanie, ktoré vás bude motivovať na to, aby ste boli každý deň o krôčik lepší ako ste v momentálnej chvíli." Cieľom je 1. stavať na úspešných skúsenostiach namiesto "znovu vynáchadzania kolesa", t.j. na ceste úspešného zavedenia zmeny učiť sa z pozitívnych skúseností iných organizácií. 2. plné zapojiť zamestnancov, ktorí vedia (aké sú ich úlohy a sú kvalifikovaní), môžu (sú kompetentní a majú kompetencie), chcú (sú angažovaní a zainteresovaní). Dvaja účastníci, členovia vrcholového manažmentu - riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa škol,y sa zúčastnia dvoch kurzov. Kurz(6 dňový)"How to build the organisational excellence in schools" je kombinácia teórie a praktických úloh, ktoré pomôžu vytvoriž kultúru excelencie a nasmerovať školu k tomu, aby sa miestom s výnimočnými výsledkami, motivovanými žiakmi, spokojnými zamestnancami a udržateľnou budúcnosťou. Kurz pomôže pochopiť 9 kritérií modelu EFQM, najrozšírenejšieho nástroja pre excelentné riadeni na svete, ako správne aplikovať systematickú a koncepčnú autoevaluáciu a akým spôsobom ju správne využiť pre rozvoj školy, poznať ďalšie manažérske metódy využiteľné v školstve. Cieľová skupina: riaditelia škôl, zástupcovia Metódy: semináre, workshopy, hospitácie na 2 školách Kurz (5 dňový) "Evaluation and Quality Assurance in education and training" poskytne nevyhnutné zručnosti a kompetencie pre manažment pre efektívnu autoevaluáciu, pomôže urobiť si prehľad o metódach autoevaluácie aplikovanej v školstve. Hlavnými témami sú Kvalita školského vzdelávania - 16 indikátorov, manžérstvo kvality-základné princípy, úvod do modelu EFQM, benchmarking, procesné mapy, definovanie kritérií a indikátorov,, analýzy a využívanie výsledkov Metódy: prezentácie, workshopy Dlhodobý prínos je neustály rozvoj školy so zámerom modernizovať a internacionalizovať jej poslanie.
Koordinátor:Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
Sučany