Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K úspechu v živote vedú hlboké odborné a jazykové vedomosti
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008655
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40124 €
Sumár projektu:Cieľom projektu nie je len internacionalizácia školy a vytvorenie partnerských vzťahov s významnými firmami fungujúcimi v členských štátoch EU, ale aj rozvoj odborných kompetencií žiakov cieľových skupín. V ďalších bodoch konkretizujeme ciele sformulované pre 2 odborné skupiny: Učebný odbor kuchár (počet účastníkov 5) a učebný odbor spoločné stravovanie (počet účastníkov 5): Ciele zahraničnej praxe našich žiakov sú nasledovné: • Naučiť sa špecifické spracovávanie typických tradičných talianskych jedál. • Predpokladané miesto odbornej praxe sa nachádza v blízkosti najväčšieho trhoviska v Miláne, kde sa každé ráno prinášajú čerstvé suroviny, zelenina, plody mora. Z týchto čerstvých, väčšinou bio-surovín sa potom pripravujú všetky jedlá v reštaurácii. Je to jeden z najprogresívnejších, moderných spôsobov prípravy jedál : príprava jedál z čerstvých bio-spôsobom pripravených surovín. Naši žiaci by v rámci odbornej praxe v tejto reštauráciimali možnosť sa oboznámiť s najmodernejšími technológiami prípravy jedál, osvojiť si originálne talianske receptúry, charakteristické pre južanskú kuchyňu, ktoré sa pre našinca javia väčšinou ako egzotické. Žiaci by mali jedinečnú možnosť oboznámiť sa s iným prostredím, iným národom, kultúrou, iným životným štýlom a v neposlednom rade by získali nenahraditeľné, iným spôsobom nedosiahnuteľné pracovné skúsenosti. • V čase stáže žiaci budú komunikovať s personálom reštaurácie výlučne v anglickom jazyku. Trojtýždňová prax a odborná ale aj spoločenská komunikácia v cudzom jazyku a v cudzom prostredí určite významnou mierou prispeje k zvýšeniu úrovne jazykových znalostí našich žiakov. • V čase stáže si žiaci budú môcť zdokonaliť svoje odborné vedomosti z nasledovných predmetov a tematických celkov : - potraviny a výživa – žiaci porovnajú rozdiel v akosti jedál z čerstvých surovín a z doma používaných mrazených surovín na základe vlastných zmyslových skúšok. - Technológia a odborný výcvik – technologický postup prípravy jedál z rýb, plodov mora, slimákov, obojživelníkov. Jedlá zo sladkovodných rýb a živočíchov, jedlá z morských rýb, jedlá z plodov mora. Technologický postup prípravy vegetariánskej stravy. Medzinárodná gastronómia - talianska kuchyňa Učebný odbor viazanie a aranžovanie kvetín (počet účastníkov 7): • Zdokonaliť si svoje zručnosti a návyky vo väzbe kytíc a v aranžovaní rôznych interiérov. • Predpokladané miesto odbornej praxe sa nachádza v Rakúsku Žiaci tu budú mať možnosť pracovať v takom prostredí, ktoré je veľmi atraktívne jednak z hľadiska zemepisného, ale aj jazykového. Budú mať prístup k takému rastlinnému materiálu, ktorý škola dokáže zabezpečiť v menšom množstvekvôli finančnej náročnosti (napr. ekvádorské ruže). Oboznámia sa s trendom viazania a aranžovania v historickom meste strednej Európy, čo vo veľkej miere prispeje k formovaniu ich estetického cítenia a zároveň ich obohatí o nové odborné skúsenosti. Žiaci by mali jedinečnú možnosť oboznámiť sa s iným prostredím, iným národom, kultúrou, iným životným štýlom a v neposlednom rade by získali nenahraditeľné, iným spôsobom nedosiahnuteľné pracovné skúsenosti. • V čase stáže žiaci budú komunikovať s personálom reštaurácie výlučne v nemeckom jazyku. Trojtýždňová prax a odborná ale aj spoločenská komunikácia v cudzom jazyku a v cudzom prostredí určite významnou mierou prispeje k zvýšeniu úrovne jazykových znalostí našich žiakov. • V čase stáže si žiaci budú môcť zdokonaliť svoje odborné vedomosti z nasledovných predmetov a tematických celkov : - viazanie a aranžovanie kvetín – typy kytíc- obojstranné kytice, frontálne kytice, úpravy do váz, - usporiadanie kvetín v interiéri – skupinové, samostatné, mobilné konštrukcie, - kvetinové dekorácie interiérov. -Odborný výcvik – Kytice-príležitostné, grafické, vertikálne, paralelné, štrukturálne. Predaj viazačských a aranžérskych výrobkov. Úpravy interiéru zo živých rastlín. Presný termín stáže: 27.09.2015 -17.10.2015
Koordinátor:Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
Kravany nad Dunajom