Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koľko jazykov vieš
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000515
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6400 €
Sumár projektu:Žiadateľ, ako neformálna skupina (WeForYou), si po predchádzajúcich skúsenostiach zo spolupráce s inými organizáciami, podáva svoj prvý vlastný projekt, ktorý chce realizovať v spolupráci s neformálnou skupinou z Maďarska. Ide o mládežnícku výmenu zameranú na tému efektivity učenia sa cudzích jazykov. Žiadateľ vychádza zo zámeru EÚ, aby každý mladý človek v Európe ovládal aspoň dva cudzie jazyky. Aktivity projektu budú trvať od 3.7. do 10.7.2015 v Košiciach, zúčastní sa ich 20 mladých ľudí.
Koordinátor:WeForYou