Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022175
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28625 €
Koordinátor:Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Žilina