Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podporujeme odborný rast učiteľov.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034964
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Na základe výborných výsledkov predchádzajúceho projektu sa naša škola rozhodla realizovať ďalší projekt . Cieľom projektu je pokračovať v začatej ceste modernizácie, internacionalizácie a celkového zvyšovania kvality a atraktivity našej školy. Projektu za zúčastní 14 učiteľov , aby svojimi skúsenosťami z mobilít napĺňali európsky plán rozvoja našej školy. Využívame 2 druhy mobilít - účasť na štrukturovaných kurzoch - 7 učiteľov a job shadowing na partnerských školách - 7 učiteľov. Projekt je plne podporovaný vedením, ktoré sa tiež zúčastňuje mobilít a tým je výrazne podporená implementácia výsledkov projektu do života školy. Na 3 partnerské školy - kvalitné stredné zdravotnícke školy v Čechách vysielame na job shadoving 3 učiteľov s aprobáciou matematika, aby sme zmodernizovali výuku tohoto predmetu u nás a tým podporili zlepšovanie zručností a kompetencií našich študentov v matematike. Česko vykazuje v medzinárodných testovaniach z matematiky výrazne lepšie výsledky ako Slovensko. Dvaja zástupcovia školy odpozorujú predovšetkým kurikulum partnerskej školy, systém práce zástupcov a celkovej organizácie partnerskej školy. Orientujeme sa tiež na projektovú činnosť partnerov a hľadáme možné prieniky. Job shadowingu sa zúčastňujú aj učitelia odborných predmetov, ktorí prenosom prínosných myšlienok, nových metód a postupov zmodernizujú kurikulum ďalších odborných predmetov u nás. Hlavným motívom štrukturovaných kurzov sú nové metódy výuky, ktoré chceme implementovať u nás. Jedná sa o používanie moderných digitálnych technológií vo vyučovaní, o zavedenie neformálnych a outdoorových prvkov do výuky a mimoškolskej činnosti a pilotné integrovanie anglického jazyka metódou CLIL do nejazykového predmetu. Všetci účastníci projektu si zlepšia svoje kľúčové kompetencie, získajú väčší rozhľad, väčšiu vnútornú spokojnosť so svojim povolaním a budú motivovaní šíriť myšlienky modernizácie, internacionalizácie a tolerancie medzi svojich kolegov, študentov a okolie. Profitovať z výsledkov projektu budú aj študenti, ktorí budú vyučovaní modernými a zaujímavými metódami, rodičia, ktorí budú spokojní s výberom školy a aj okolitá verejnosť, ktorá ocení existenciu atraktívnej školy, ktorá vzdeláva a vychováva kvalitných absolventov technických zdravotníckych profesií.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Záhradnicka 44, 821 08 Bratislava
Bratislava