Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Live Green
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001319
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19770 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej výmeny predkladá organizácia Luminosus z Veľkých Kapušian spolu s partnermi z Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Hlavným motívom 7-dňovej mládežníckej výmeny pre celkovo 37 účastníkov je ochrana prírodného prostredia a „zelený“ spôsob živ
Koordinátor:Luminosus, n.o.