Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nájdime spoločné záujmy
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001327
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21600 €
Sumár projektu:Mládežnícka výmena štyroch krajín- Slovensko, Česko, Poľsko a Rakúsko, pričom Rakúsko je najskúsenejším partnerom v oblasti zamerania projektu. Hlavnou témou je sociálna inklúzia, predsudky a xenofóbia migrantov prepojená s realizáciu projektu sever Slove
Koordinátor:NEMAZ