Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Be BnB!
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001329
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9406 €
Sumár projektu:Projekt Európskej dobrovoľníckej služby predkladá prvoaplikant, OZ z Bánoviec nad Bebravou "Be BnB!", ktorý ponúka voľnočasové aktivity pre deti a mládež najmä v oblasti športových aktivít. Predkladaný projekt zahŕňa hosťovanie dvoch dobrovoľníkov na obdo
Koordinátor:Sportovo herny a outdoorovy klub