Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046156
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58020 €
Koordinátor:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Košice