Erasmusplus SAAIC IUVENTA

prvá strana publikácie
Príspevky k súťaži

Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí


Do súťaže sa zapojilo 8 škôl z celého Slovenska s 9 príspevkami, ktoré môžete nájsť vo forme videopríbehu/fotopríbehu na tejto stránke. Teraz je na vás, aby ste rozhodli, ktorý z nich je pre vás najzaujímavejší.


Hlasovať môžete od 16.11.2020 do 16.12. 2020 vrátane.


Hlasovať môžete nasledovne:

  •      1 - Pozrite si príspevky a vyberte svojho favorita
  •      2 - Zahlasujte
  •      3 - Nezabudnite potvrdiť váš hlas. Príde vám potvrdzujúca správa na váš email.Img Obchodná akadémia, Lúčna 4, 984 16 Lučenec

Názov projektu: Be What You Want To Be, Do What You Want To Do
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA229-046315

Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom príležitosť využiť teoretické poznatky z oblasti malého podnikania a odborných ekonomických predmetov s reálnym podnikateľským zámerom. Spoločne založili virtuálnu cestovnú kanceláriu, v ktorej sa spája teória s praxou. V priebehu dvoch rokov žiaci navštívili krajiny partnerov (stredné odborné školy zo Slovenska, Poľska, Španielska a Talianska), kde spoločne viedli cestovnú kanceláriu, mapovali kultúrne pamiatky, spoznávi okolie a takto sa naučili ako v reálnom svete podnikať. Výsledkom bude turistická brožúra so slovníkom každodenných fráz v štyroch jazykoch, webová stránka cestovnej kancelárie spolu s letákmi a maskotom. Žiaci sa takto naučia podnikať, zdokonalia sa v rôznych sférach – v ekonomike, finančníctve, cestovnom ruchu a samozrejme v cudzom jazyku.


Img Stredná odborná škola technická Zvolen, J.Švermu 1, Zvolen

Názov projektu: Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-045860

V októbri - novembri 2018 žiaci Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene sa zúčastnili odbornej stáže v španielske Málage. Dvaja žiaci odboru strojárstvo Marek Černica a Michal Adamec absolvovali stáž vo firme Astilleros Nereo , ktorá patri do historického priemyselného dedičstva Španielska venovaného stolárstvu Ribera a taktiež je súčasťou Národného plánu priemyselného dedičstva UNESCO. Firma sa zaoberá výskumom a výstavbou historických replík plavidiel. Každá replika je koncipovaná ako vedecký projekt. Žiaci si prácu obľúbili a zaujala ich natoľko , že sa rozhodli spracovať ju ako ročníkový projekt, ktorý predviedli nie len pred maturitnou komisiou, ale aj odoslali projektovú dokumentáciu do firmy Astilleros Nereo, sa zúčastnili na 14.ročníku Fakultnej konferencii ŠVOČ FEVT v máji 2019, a v júni sa zapojili do súťaže Take the Challenge v Španielskej Seville. Prezentovali svoju prácu na všetkých školských podujatiach ako Deň Projektov, Technický Talent.
Žiaci a vedenie školy sú vďační firme Astilleros Nereo, sprostredkovateľskej firme euroMind a Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu za možnosť sa zúčastňovať odborných stáži v programe Erasmus+


Img Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 07101 Michalovce

Názov projektu: Zahraničná prax - viac pracovných príležitostí
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060550

V novembri 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, odbor prevádzka a ekonomika dopravy, zúčastnili zahraničnej mobility v meste Limassol na Cypre, kde absolvovali odbornú prax na pozícii administratívny pracovník. Popri neoceniteľných praktických pracovných skúsenostiach v administratíve firmy, ktoré počas praxe vo firme nabrali, si zlepšili a precvičili anglický jazyk (komunikačný jazyk počas praxe) a tzv. „soft skills“ pre život, ale mali aj možnosť počas 2 týždňov spoznávať pre nich dovtedy neznámu krajinu, ďalšieho člena Európskej únie. Cyprus študentov najprv zaskočil v mnohých smeroch, ale pocit bezpečia v tejto krajine a množstvo príjemných, stále usmiatych domácich, ochotných sa rozprávať s cudzincami na akúkoľvek tému a hľadať v pamäti aspoň jediného Slováka, ktorého poznajú (mnohí si narýchlo spomenuli na futbalistov hrajúcich na ostrove)....to všetko rozhodlo o tom, že žiaci si Cyprus zamilovali. Mentalita Cyperčanov ich očarila a po zhliadnutí niektorých pamiatok (ktorých je tam veľké množstvo) aj nesmierne bohatá história krajiny. Žiaci si pozreli pamiatky zo zoznamu UNESCO – Afroditine skaly a Kourion, ako aj ďalšie množstvo pamiatok v meste Limassol, ktoré bolo už v staroveku a stredoveku dôležitým prístavom v Stredozemskom mori, napr. Limassolský hrad, katedrálu, múzeum s mlynom pre plody rohovníka (nikto predtým netušil čo rohovník je), starý limassolský prístav so známou Mermaid z Porto Bello, a mnoho ďalších. Projekty Erasmus+ majú pre študentský, pracovný, ale aj bežný život žiakov obrovský prínos.


Img SOŠ obchodu a služieb, Prievidza

Názov projektu: Kuchyňa Andalúzie- nadobúdanie nových kompetencií
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060586

Moje video sa viaže k projektu pod názvom „Kuchyňa Andalúzie - nadobúdanie nových kompetencií”, počas ktorého som nadobudla množstvo nových vedomostí a zručností. Okrem toho som mala možnosť spoznať diverzitu španielskej kultúry, pamiatky a španielsky temperament.


Img Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov

Názov projektu: ART - MULTIKULTÚRA - TALENT - rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046148

Expedícia za poznaním (Viaggo di Conoscenza) sumarizuje 2 turnusy odborných stáží študentov umeleckých odborov fotografický dizajn a propagačná grafika, Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove, v centre Lombardie, v talianskom Miláne, historickom i súčasnom meste dizajnu, umenia a kultúry.
Prostredníctvom príspevku máme možnosť vstúpiť, spolu so študentmi a ich pedagógmi, do 3 levelov projektu Erasmus+:ART - MULTIKULTÚRA - TALENT. Grazie mille…


Img Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Názov projektu: A Healthy Taste of Inclusion
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA229-060653_1

Naše video predstavuje zhrnutie pobytu žiakov a učiteľov našej školy v Plzni, ČR, v rámci projektu A Healthy Taste of Inclusion (č. 2019-1-SK01-KA229-060653_1). Hlavným cieľom stretnutia bolo zoznámenie sa s partnerskými školami a spoločne pracovať na témach týkajúcich sa gastronómie, inklúzie, zdravého životného štýlu a znovuobjavenia starších i lokálnych receptov. Počas stretnutia sme objavovali historické aj kultúrne pamiatky spoločne s českou kuchyňou v tradičnej ako aj modernej podobe. Zároveň sme diskutovali o zdravom životnom štýle so zameraním na nutričnú terapiu, ale i dentálnu hygienu a nezabudli sme ani na poskytovanie prvej pomoci.


Img Stredná odborná škola Pruské

Názov projektu: Nové odbornosti - nové cesty II
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA116-045967

Študenti tretieho ročníka odboru záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo počas mobilitnej stáže pôsobili na súkromnej floristickej škole Verdant school. Žiaci sa počas stáže, ktorá trvala dva týždne naučili napríklad tvoriť rôzne typy netradičných konštrukcií na kytice. Počas voľného času spoznávali zvyky a kultúrne dedičstvo severotalianskeho regiónu, kde mali možnosť bližšie spoznať Concordiu Sagittariu, prímorské mestečko Caorle, Portogruaro a čarovné Benátky.


Img Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava

Názov projektu: Európske trendy v zdravotníckych profesiách - Barcellona Pozzo di Gotto
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046157

Video je o skúsenosti účastníkov 3-týždňovej odbornej stáže na Sicílii. Stáže boli mobilitami projektu "Európske trendy v zdravotníckych profesiách" č.2018-1-SK01-KA102-046157 a konali sa v období problémov s pandémiou Covid 19. Aj napriek bezpečnostným opatreniam študenti absolvovali plnohodnotnú odbornú stáž a spoznali aj kultúrne dedičstvo navštívenej oblasti. Tento turnus bol umiestnený v západnej časti Sicílie v mestečku Barcellona Pozzo di Gotto. Účastníci vo voľnom čase samostatne cestovali po okolí verejnou dopravou a navštívili ostrov Vulcano, mesto Messina a Palermo.


Img Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava

Názov projektu: Európske trendy v zdravotníckych profesiách - Catania
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046157

Video vytvorili žiačky odboru zdravotnícky laborant počas svojej 3-týždňovej  odbornej stáže v meste Catania na Sicílii. V rámci  projektu "Európske trendy v zdravotníckych profesiách" č.2018-1-SK01-KA102-046157  pracovali v klinických laboratóriách  v meste a počas voľného času spoznávali kultúrne dedičstvo okolitej krajiny.  Turnus bol umiestnený vo veľkom meste Catania, na severe Sicílie  a počas voľného času okrem Catanie spoznali sopku Etnu, historické mestečko Taorminu a ochutnali veľa z talianskej kuchyne. Stáže sa konali  v období problémov s pandémiou Covid 19. 
HLASOVANIE