Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2020 - Vysokoškolské vzdelávanie - Strategické partnerstvá (projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+)

 • KORONAVÍRUS - aktuálne informácie pre realizátorov projektov Erasmus+ [link]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2020 [SK, pdf, 7 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, zip, 319 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky pre projekty s viacerými príjemcami [SK, pdf, 538 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet, Zoznam ďalších príjemcov (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 237 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 201 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a príjemcami
 • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
 • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 125 KB]
 • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 107 KB]
 • Vzor pracovného výkazu k intelektuálnym výstupom [SK, xlsx, 51 KB]
 • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačným podujatiam [SK, docx, 123 KB]
 • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacím aktivitám [SK, docx, 108 KB]
 • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 123 KB]
 • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnym multiplikačným podujatiam [SK, docx, 123 KB]
 • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnym vzdelávacím aktivitám [SK, docx, 108 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]