Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    INFORMAČNÉ NÁSTROJE


Účastnícky portál


urf.png Tento portál vykonáva jedinečnú registráciu žiadateľov o finančný príspevok z Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Výsledkom registrácie je pridelenie jedinečného identifikátora PIC (Personal Identification Code), ktorý je povinným údajom v každej žiadosti o grant zo zdrojov EÚ.