Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Kľúčová akcia 3

Prostredníctvom Kľúčovej akcie 3 sú v rámci centralizovaných akcií podporované rôzne osobité výzvy, ktoré sú uverejňované v časti Aktuality.

Momentálne prebieha výzva na Podporu reformy politiky, Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty v oblasti vytvárania nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov počiatočného aj ďalšieho OVP s cieľom prispieť k politickým úvahám na európskej úrovni, ako aj presadzovať informovanosť a uplatňovanie európskych politík v oblasti OVP na národnej a regionálnej úrovni.

Termín na podanie prihlášok je 31. január 2019.

Viac informácii na webe výkonnej agentúry alebo v zázname z webinára z 30. novembra 2018.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie