Archív – Schválené žiadosti – Predchádzajúce výzvy KA1

Manažovanie schválených žiadostí – Výzva 2022

Akreditované projekty 

Krátkodobé projekty

54
56
55
57

Akreditované a krátkodobé projekty 

58

Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách (13. – 14. 12. 2022)

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Digitalizácia programu Erasmus+ na VŠ (25. 10. 2022)

71
72
73
74
70

Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách (22. – 23. 6. 2022)

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Manažovanie schválených žiadostí – Výzva 2021

Akreditované projekty

90
91
94
KNIŽNICA - PPT (1)

Krátkodobé projekty

92
93
95
96

Akreditované a krátkodobé projekty

97
98

Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách (14. – 15. 12. 2021)

104
106
107
108
109
99
100
101
102
103
105