Inštruktážne semináre

Vzdelávacia mobilita pre jednotlivcov (KA1)

2021

Školské vzdelávanie

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Odborné vzdelávanie a príprava

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Vzdelávanie dospelých

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

Spolupráca medzi organizáciami (KA2)

2021

Malé partnerstvá

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1MB]

Kooperačné partnerstvá