Inštruktážne semináre a webináre pre prijímateľov grantov

Vzdelávacia mobilita pre jednotlivcov (KA1)

2023

Školské vzdelávanie

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Odborné vzdelávanie a príprava

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

  • Dohoda o grante, finančné pravidlá a kontroly [SK, pdf, 3 MB]
  • 5. 12. 2023 - webinár na tému Otázky a odpovede KA121 nováčikovia v akreditáciách [link]

 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Vysokoškolské vzdelávanie

28. – 29. 11. 2023 – Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách

 

13. 10. 2023 – Školenie nových koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách

 

5. 9. 2023 – Webinár pre schválené projekty KA171

 

21. – 22. 6. 2023 – Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách

Vzdelávanie dospelých

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

2022

Školské vzdelávanie

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]
  • Ako pripraviť záverečnú správu – akreditované projekty. [SK, pdf, 1 MB], [link]

 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 2 MB]

Odborné vzdelávanie a príprava

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]
  • Ako pripraviť záverečnú správu – akreditované projekty [SK, pdf, 1 MB], [link]

 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]

Vysokoškolské vzdelávanie

13. – 14. 12. 2022 – Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách

25. 10. 2022 – Digitalizácia programu Erasmus+ na VŠ

8. 9. 2022 – Webinár pre schválené projekty KA171

22. – 23. 6. 2022 – Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách

Vzdelávanie dospelých

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]

2021

Školské vzdelávanie

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Odborné vzdelávanie a príprava

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Vysokoškolské vzdelávanie

Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách, 14. – 15. 12. 2021

Vzdelávanie dospelých

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

Spolupráca medzi organizáciami (KA2)

2023

Malé partnerstvá

Seminár pre projekty z 1. kola

Kooperačné partnerstvá

Seminár pre projekty z 1. kola

2022

Malé partnerstvá

Seminár pre projekty z 1. kola

 

Webinár pre projekty z 2. kola a rezervného zoznamu

Kooperačné partnerstvá

Seminár pre projekty z 1. kola

 

Webinár pre projekty z 2. kola a rezervného zoznamu

2021

Malé partnerstvá

Manažment schválených projektov

Kooperačné partnerstvá

Ako pripraviť záverečnú správu

Manažment schválených projektov