Inštruktážne semináre a webináre pre prijímateľov grantov

Vzdelávacia mobilita pre jednotlivcov (KA1)

2022

Školské vzdelávanie

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]

 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 2 MB]

Odborné vzdelávanie a príprava

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]

 

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]

Vysokoškolské vzdelávanie

8.9.2022 – Webinár pre schválené projekty KA171

22. – 23. 6. 2022 – Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách

Vzdelávanie dospelých

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

  • Zmluva o poskytnutí grantu a finančné pravidlá [SK, pdf, 1 MB]

2021

Školské vzdelávanie

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Odborné vzdelávanie a príprava

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Vysokoškolské vzdelávanie

Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách, 14. – 15. 12. 2021

Vzdelávanie dospelých

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

Spolupráca medzi organizáciami (KA2)

2021

Malé partnerstvá

Kooperačné partnerstvá