Inštruktážne webináre pre prijímateľov grantov

Vzdelávacia mobilita pre jednotlivcov (KA1)

2021

Školské vzdelávanie

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Odborné vzdelávanie a príprava

AKREDITOVANÉ PROJEKTY (KA121)

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY (KA122)

Vysokoškolské vzdelávanie

Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách, 14. – 15. 12. 2021

Vzdelávanie dospelých

AKREDITOVANÉ A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY KA1

Spolupráca medzi organizáciami (KA2)

2021

Malé partnerstvá

Kooperačné partnerstvá