Prezentácie zo seminárov / webinárov k podávaniu žiadostí

Vzdelávacia mobilita pre jednotlivcov (KA1)

2024

Akreditované projekty – KA121

Školské vzdelávanie

február 2024 – Inštruktážny webinár „Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore školského vzdelávania“ Výzva 2024

Odborné vzdelávanie a príprava

február 2024 – Inštruktážny webinár „Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore odborného vzdelávania a prípravy“ Výzva 2024

Vzdelávanie dospelých

február 2024 – Inštruktážny webinár „Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore vzdelávania dospelých“ Výzva 2024

 

Krátkodobé projekty – KA122

Školské vzdelávanie

január 2024 – Bratislava, Zvolen, Košice – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore ŠV“ Výzva 2024

Odborné vzdelávanie a príprava

január 2024 – Bratislava, Zvolen, Košice – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore OVP“ Výzva 2024

Vzdelávanie dospelých

január 2024 – Bratislava, Zvolen, Košice – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých“ Výzva 2024

 • Prezentácia Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých [SK, pdf, 924 KB]
 • EPALE Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe - ŠIOV, Bratislava [SK, pdf, 1 MB]
 • Príklad dobrej praxe, Bratislava – Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Bratislava [SK, pdf, 3 MB]
 • Príklad dobrej praxe, Zvolen – Jazyková škola Veľká okružná, Žilina [SK, pdf, 8 MB]
 • Príklad dobrej praxe, Košice – Verejná knižnica Jana Bocatia, Košice [SK, pdf, 1 MB]

 

2023

Akreditácia na Erasmus

Žiadatelia o akredititáciu v sektoroch ŠV, OVP a VD

19.9.2023 – webinár Ako získať akreditáciu na Erasmus 2023

Akreditované projekty – KA121

Školské vzdelávanie

31.1.2023 – ZA, 3.2.2023 – BA – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore školského vzdelávania“ Výzva 2023

 • Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore školského vzdelávania [SK, pdf, 2 MB]

Odborné vzdelávanie a príprava

31.1.2023 – KE, 2.2.2023 – BA – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore odborného vzdelávania a prípravy“ Výzva 2023

 • Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore odborného vzdelávania a prípravy [SK, pdf, 1 MB]

Vzdelávanie dospelých

1.2.2023 – Inštruktážny webinár „Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore vzdelávania dospelých“ Výzva 2023

 • Ako pripraviť akreditovaný projekt KA121 v sektore vzdelávania dospelých [SK, pdf, 793 KB]

Krátkodobé projekty – KA122

Školské vzdelávanie

17.1.2023 – Košice – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore školského vzdelávania“ Výzva 2023

 • Prezentácia Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore školského vzdelávania: Cisárová, Hanulová [SK, pdf, 6 MB]
 • Príklad dobrej praxe: Adriána Pivarníková - Gymnázium Park mládeže, Košice [SK, pdf, 956 KB]

 

19.1.2023 – Bratislava – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore školského vzdelávania“ Výzva 2023

 • Prezentácia Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore školského vzdelávania: Magálová, Hanulová [SK, pdf, 6 MB]
 • Príklad dobrej praxe: Lucia Bokesová - Gymnázium Jána Papánka, Bratislava [SK, pdf, 1 MB]

Odborné vzdelávanie a príprava

20.1.2023 – Bratislava – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore odborného vzdelávania a prípravy“ Výzva 2023

 • Prezentácia Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v odborného vzdelávania a prípravy: Mazag, Kunová [SK, pdf, 1 MB]
 • Príklad dobrej praxe: Halková Ľubomíra, Švihrová Lýdia– Stredná zdravotnícka škola, Liptovký Mikuláš [SK, pdf, 3 MB]

Vzdelávanie dospelých

17.1.2023 – Košice – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých“ Výzva 2023

 • Prezentácia Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých [SK, pdf, 750 KB]
 • EPALE Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe [SK, pdf, 2 MB]
 • Príklad dobrej praxe: Projekt Národného osvetového centra [SK, pdf, 2 MB]

 

19.1.2023 – Bratislava – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých“ Výzva 2023

 • Prezentácia Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých [SK, pdf, 750 KB]
 • EPALE Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe [SK, pdf, 2 MB]
 • Príklad dobrej praxe: Projekt Národného osvetového centra [SK, pdf, 2 MB]

2022

Akreditácia na Erasmus

Žiadatelia o akreditáciu v sektoroch ŠV, OVP a VD

20.9.2022 – Webinár Ako získať akreditáciu na Erasmus 2022

Akreditované projekty – KA121

Držitelia akreditácie v sektoroch ŠV, OVP a VD

Ako požiadať o grant – akreditované projekty KA121

Krátkodobé projekty – KA122

Školské vzdelávanie

13. 9. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 – 2. kolo

 

19. 1. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122

Odborné vzdelávanie a príprava

18. 1. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122

Vzdelávanie dospelých

8. 9. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 – 2. kolo Výzvy 2022

 

20. 1. 2022 – Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122

Partnerstvá pre spoluprácu KA2

2024

Malé partnerstvá

január 2024 – Bratislava, Zvolen, Košice – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť KA2 projekt – malé partnerstvá KA210“ Výzva 2024

 

 

Kooperačné partnerstvá

január 2024 – Bratislava, Zvolen, Košice – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť KA2 projekt – kooperačné partnerstvá KA220“ Výzva 2024

2023

Malé partnerstvá

6. 9. 2023 – webinár „Ako pripraviť KA2 projekt – malé partnerstvá“ – 2. kolo Výzvy 2023

 

15.2.2023 – Poprad – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť KA2 projekt – malé partnerstvá“ Výzva 2023

 

Kooperačné partnerstvá

15.2.2023 – Poprad – Inštruktážny seminár „Ako pripraviť KA2 projekt – kooperačné partnerstvá“ Výzva 2023

2022

Malé partnerstvá

7. 9. 2022– Inštruktážny webinár – Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá (KA210) – 2. kolo

 

8. 2. 2022 – Inštruktážny webinár – Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá (KA210)

Kooperačné partnerstvá

9. 2. 2022 13:00 – 15:00 – Inštruktážny webinár – Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá (KA220)

Erasmus+ mládež

2022

KA 1: Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže

Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod.

KA 2: Kooperačné partnerstvá, Malé partnerstvá

Predkladací termín: 23. 3. 2022 do 12.00 hod.